ניהול ובקרת תהליכי SOX

חברת B2E בשיתוף חברת D-PRO, המתמחה בתהליכי SAP, מציעה לארגונים העובדים עם תוכנת SAP מערכת בקרה ואוטומציה לתהליכים בהתאם לחוק ה SOX. 

מה זה SOX?

SOX הינו ראשי התיבות של Sarbanes Oxley Act, חוק אמריקאי שחוקק בשנת 2002 כמענה לגל השערוריות החשבונאיות באותה תקופה, דוגמת אנרון, וורלדקום, קווסט ועוד. האפיון העיקרי של החוק הוא בתשתית רגולציה רחבה ובמעגלי בקרה רבים תוך הטלת אחריות אישית על דרגי ההנהלה הבכירה.

מטרתו העיקרית של דוח ה SOX  בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי הוא חיזוק מערך הבקרה הפנימית בתאגיד. מטרה נוספת של דוח זה הינה להביא לתיקון ליקויים בבקרה הפנימית ובדוחות התאגיד, וזאת באמצעות מתן דרישה למתן גילוי בדבר חולשות מהותיות בבקרה הפנימית, ככל שקיימות, ודרישה לביצוע פעולות לתיקונן.

אילו ארגונים נדרשים בבקרת SOX ו ISOX ?

  • יישום חוק ה-SOX מיועד לחברות הנסחרות בארה"ב.
  • ה-ISOX החל בשנת 2009 (יישום הוראת וועדת גושן) לחברות הנסחרות בבורסה בתל-אביב.


לקוחות העובדים עם מערכת ה-SOX

  

צרו איתנו קשר עוד היום ושמעו על פתרון SOX עבור ארגונכם!