תיק עובד

תיק העובד (ERM Employee Relationship Management ) נותן למנהל משאבי האנוש ומנהלים בארגון תמונת מצב עדכנית על עובד מסויים או על כלל העובדים בנושאים הבאים:

  • נתוני העובד (בין אם מאוחסנים במערכת B2E ובין אם מובאים ממערכות אחרות)
  • התהליכים בהם השתתף העובד (הערכת עובדים, ניהול ביצועים, Talent, Succession)
  • ארכיון קבצים ומסמכים הקשורים לעובד
  • תקשורת עם העובד (דוא"ל, שיחות טלפון מתועדות, ראיונות, שימועים וכו)

המערכת מיועדת לשימוש אנשי משאבי אנוש בחברה ומנהליה מבססת על הרשאות קפדניות וכן מאפשרת למשתמשים השונים להתאים אישית את מבנה תצוגת הנתונים.

הרשאות המערכת פועלות בשני מימדים לכל בעל תפקיד:

  • איזה פרטי מידע מותר לראות ו/או לעדכן
  • על איזה קבוצת עובדים 

קבוצות העובדים (אוכלוסיות) מוגדרות כחוקים פשוטים על נתוני העובדים

הגדרה של שדה נתונים חדש בתיק העובד, הינו תהליך פשוט וקצר שאינו דורש כל ידע טכני ויכול להעשות ע"י אנשי משאבי אנוש ללא תלות באנשי מערכות המידע של הארגון.

המערכת מאפשרת הפקת דוחות מובנים מראש או המוגדרים ע"י המשתמשים המורשים לכך לפי כל חתך נתונים הקיימים במערכת.